Welcome to Huawei AppGallery!

Introduction

If you are considering to publish your app on Huawei AppGallery, you need to go through some steps. They are all simple on their own, but once you have them on your to-do list in order, it may be overwhelming and, I’ll admit, confusing at times. No worries, I got you in this article. I will walk you through the simple steps required at the beginning of moving your app to AppGallery.

Please also note that this is not a kit-specific scenario narration, i.e. for the most kits, these steps are required. I will try to keep it as general…


HMS Unity Plugin 2.0

Introduction

Before I begin, if you are not coming to this article from the Part 2 of the series, you can read here. If you have not seen part 1 either, you can click here. This is the third part of our HMS Unity Plugin 2.0 integration guide. This time I will be talking about in-app purchases, i.e. IAP. In the part 2 of the series, I already integrated many kits to my simple game but one important element has been missing: IAP. …


HMS Unity Plugin 2.0

Introduction

Hello everybody! In this article, I will be introducing the brand new version of HMS Unity Plugin version 2.0! Yes, it is out and it will make your life much easier, even when compared to the previous version of the plugin 1.2.0!

The HMS Unity Plugin is a tool that helps developers to quickly integrate Huawei Mobile Services (HMS) to their games in Unity without worrying about the boilerplate codes that has to be written in the background. …


HMS Unity Plugin 2.0

Introduction

If you are not coming to this article from the Part 1 of the series, you can read here. This is the second part of our HMS Unity Plugin 2.0 integration guide. As you know, I wanted to talk about a part of GameService here because it requires a bit more work, not because of the plugin but because of its intrinsic nature. Adding products, managing behaviors, configuring achievements etc. take a bit more time in the AGC side. …


İlham olması açısından Huawei Müzik uygulamasının farklı kareleri

Burada bulunan ikinci kısmı tamamladıktan sonra kodlayacak fazla bir şey kalmadı. Şimdi çalma listesi ve onunla alakalı arayüz (UI) özelliklerini yazacağız. Daha sonra da ileri oynatma kontrolleri (oynatma modları) ekleyip bitireceğiz.

Çalma listesi için RecyclerView kullancağız. Oynatma kontrolleri için de Audio Kit’in kendi desteği mevcut, onu kullanacağız. Bu işimizi epey kolaylaştırıyor.

Burada bulunan ilk kısımda onPostExecute(…) metodunda bulunan kodları daha sonra açıklayacağımı belirtmiştik.

Şimdi ise o kodu açıklama zamanı. Şöyle yapmıştık:


Eğer buradaki ilk kısmı dikkatlice takip ettiyseniz nerede kaldığımızı biliyorsunuzdur. Bu kısımda onCreate yazmayı, düğme tıklamalarını ve listeneler’ları inceleyeceğiz.

Şimdi listener ekleme çıkarma kodları ile başlayalım. Daha sonra onCreate içinde küçük bir kısım yazacağız.

İlk kısmı takip ettiyseniz zaten mTempListeners değişkenine sahipsinizdir. Dolayısıyla onCreate’de de manager ve listener’ları başlatıyoruz.

Çalma listemiz hazır ancak kodu çalıştırmak isterseniz henüz görsellere dokunmadığımız için istediğinizi yapamazsınız.

Şimdi basit düğmelerimizi hazırlayalım.

Bunları onCreate(…) içinde yazıyoruz. isReallyPlaying benim elle tuttuğum bir oynatma kontrol değişkeni. Her gerektiğinde güncelliyorum. Siz bunu kullanmak zorunda değilsiniz.

Düğmelerdeki görsel değişiklikleri sağlamak için yukarıdaki gibi bir yöntem geliştirdim. En verimli…


HMS Audio Kit

Eğer her zaman içinizde bir yerlerde bir müzik çalar yapmak istediyseniz bu rehber tam sizin için. Huawei’nin nispeten yeni Audio Kit’ini kullanarak bir müzik çalar yapacağız ve tüm adımların üzerinden bir bir geçeceğiz.

Kopyala-yapıştır yöntemine güvenmeyin derim, çünkü bu rehberi size yol göstersin diye yazıyorum, kodumu kopyalıp yapıştırın diye değil. Ancak maksadınız buysa bu koca rehberi okumanıza gerek yok, direkt buraya tıklayarak tüm kaynak kodlarına ulaşabilirsiniz. Bu kaynak kodunun ayrıca başka 3 tane daha kit ihtiva ettiğini belirteyim, sadece Audio Kit’e ait bir uygulama değil. Gerçekten safhaları öğrenmek istiyorsanız aşağıdan başlayalım rehberimize.

Her şeyden önce bu uygulamayı geliştirmek için her…


Sample photo of Huawei Music, where you can get inspired for your own music player

After completing part two, which is here, not much left to implement, don’t you worry. Now. we will implement our playlist and a few additional UX-related features about it. Then we will implement advanced playback control buttons to further develop our versatility.

We will be using RecyclerView for the playlist and AudioKit play modes for the advanced playback controls. AudioKit makes it incredibly easy to implement those modes. Also, for viewing the playlist, I will use a bit “unconventional” ways and you can decide how unconventional it is.

If you remember our part 1, I said this:


If you followed the part one here, you know where we left off. In this part of the tutorial, we will be implemeting onCreate in detail, including button clicks and listeners which is a crucial part in playback control.

Let’s start by implemeting add/remove listeners to control the listener attachment. Then implement a small part of onCreate method.

If you followed the first part closely, you already have the mTempListeners variable. In onCreate, we first initialize managers and playlist.

Now that our playlist is programatically ready, if you try to run your code, you will not be able to…


HMS Audio Kit

If you have always wanted to make your own music player somewhere inside of you, this tutorial is for you. We will use Huawei’s relatively new AudioKit to develop one and I will show the steps one by one so that you can develop a music player on your own.

Do not rely on copy-pastes though, I am here to guide you, not let you copy-paste my code. To do that, you do not have to read this extensive tutorial, just click here to reach the full source code. Keep in mind that this source code contains three other HMS…

Muhammed Enes Simsek

Huawei Developer for Android and Unity

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store